Archive du mois : septembre 2019

0

Fitiavana refesina amin’ny Fankatoavana

FITIAVANA REFESINA AMIN’ NY FANKATOAVANA Ny fitiavantsika tsy mba refesina amin’ ny fihetseham-po… toy ny hoe : impiry isika no mitomany, na ny fanambarana hoe toa inona no haben’ ny fitiavantsika an’ Andriamanitra… fa ny fitia­vantsika dia asehon’ ny fankatoavantsika ! “Raha tia Ahy ianareo dia hitandrina ny didiko”. Miasa mafy ho an’ ireo tiantsika isika, ary ny fitiavana manamaivana ny asa....