How to be saved Bro Daoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano