Mark of the Beast, Jesosy Mamonjy Ankorondrano, Bro Daoud