Saturday nov 10 2019 Musics and Voice Orchestra & Dep. Famoronan-kiraHall du Palais de la Ville d’Antananarivo Analakely(Efitrano malalaky ny Lapan’ny Tananan’Antananarivo)

9-12 ora maraina : Fampirantiana – Fizarana
Live Cover (fifaninana mihira andraisan’ny rehetra anjara) >Makà hira 1 etsy ambany > Mihirà ianao na ianareo (olona 4 farafaha betsany, mitovy tsara amin’ny Cd Noely) > Fa ho halaina sary > Hahazo fanomezana izay mendrika indrindra

2 ora tolakandro : Hira Fiderana Sinfonika, Raiso dieny izao amin’ireo mpamoron-kira ny Karatra Fanasana, na manantona ny Musics and Voice Orchestra Fiangonana Jesosy Mamonjy 67ha : 034 46 165 00