Fanasana Noely 2016 Jesosy Mamonjy 67ha

Fankalazana ny Nahaterahan’ny Mpamonjy
Sabotsy 7 janoary 2017 amin’ny 2ora tolakandro