Musics and Voice Orchestra

Noely 2024 Jesosy Mamonjy Ankorondrano – Mvo

Mirary fetin’ny NOELY sambatra daholo, dia mba samy hahavita ny anjarany. Fa ny anay aloha efa vita soa noho ny fanampian’ny Tompo.#smile#noel2023#jesosymamonjy#Ankorondrano#symphony Manome fotoana indray amin’ny réveillon 2023 eto amin’ny Jesosy Mamonjy Ankorondrano.@followersMusics and Voice Orchestra Jesosy Mamonjy

Famaranana ny fankalazana Jesosy Mamonjy 60 taona – Mvo -Palais des Sports

Misaotra ny Tompo fa vita soamantsara ny Fankalazana ny faha 60 taonan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy. Hiasa tsy mitsahatra ho an’ny Fiangonana isika, hanabe sy hitaiza hatrany ny ankizy sy tanora zanaky ny Fiangonana, ho olom-banona, modely amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, ho vavolombelon’ny Kristy eo anivon’ny mpiara-belona. Mbola hitohy haneho hatrany izahay Mpanabe eto amin’ny Musics and Voice Orchestra Jesosy Mamonjy...