Fahagagana sy Misiona

Fahagagana sy Misiona – 006

FIZARANA voalohany IREO NOSY … tohiny Ireo vokatra Olona dimanjato no novonjen’Andriamanitra nandritra ireny fivoriam-pifohazam-panahy izay natao tany amin’ireny Nosy dimy ireny, fiangonana efatra no naorina tany amin’ny Nosy izay tsy mbola nisy fiangonana mihitsy tany am-piandohana. 500 dôlara isam-batan’olona teo ho eo no lany nanatanterahana izany rehetra izany. Fiangonana sivy no efa mijoro amin’izao fotoana izao, ary olona dimampolo...

Fahagagana sy Misiona – 005

FIZARANA voalohany IREO NOSY … tohiny Ny fiantombohan’ny asa fitoriana fanasitranana Ny zavatra tena nahafaly ny rehetra tao anatin’ny dia izay natao dia ny tamin’ny aina iray taorian’ny nanambaranay fa hisy vavaka sy fifadian-kanina ho an’izay rehetra mila vavaka fanasitranana. Tsy mbola nisy na dia olona iray aza nivavaka ho an’y marary to Monserrat hatramin’izay, ary tsy nana-kevitra ny amin’izay...

Fahagagana sy Misiona – 002

FIZARANA Voalohany IREO NOSY Herim-po sy ireo asa lehibe Nentina tany Amerika ny vondrona tovolahy pôrtôrikana maro tamin’ny taona 1945 mba hanao fiofanana ao amin’ny tafika. Zara raha mahay miteny anglisy kely ny ankamaroan’izy ireo. Nalahelo ny fianakaviany sy ny nosiny izy ireo, satria nitoetra tany amin’ny toerana hafahafa sy teo anivon’ny olona maro izay tsy hainy akory ny fiteniny....

Fahagagana sy misiona – 008

FIZARANA Faharoa PÔRTÔ RIKÔ … tohiny Fajardo sy ny mponina maro ao Miasa any amin’ireny toerana fanodinana sigara ireny ny ankamaroan’ny mponina ao Fajardo, ny sasany miasa manapaka fary any an-tsaha, ao Pôrtô Rikô ihany, manomboka amin’ny 5ora maraina hatramin’ny 2 ora tolakandro. Mandeha tongotra lavitra be avy eo, nefa tonga an’arivony ihany izy ireo mba handre ny Filazantsaran’ i...

Fahagagana sy Misiona – 003

FIZARANA voalohany IREO NOSY … tohiny “Tsy fahazakana ranomasina” (mal de mer ) Roa andro izay no lasa ary narary tsy nahazaka “mal de mer” i Sadie sy Mary. Milaza anefa ny Tenin’Andriamanitra hoe : « Misy marary va eo aminareo? . . . . aoka izy hivavaka ho azy, ary hanosotra diloilo azy amin’ny anaran’ny Tompo (eto aloa dia tsy haiko...

Fahagagana sy Misiona – 007

… tohiny FIZARANA Faharoa PÔRTÔ RIKÔ Fiandohan’ny tena fiainana Nanomboka nanery sy nanetsika ny foko indray ny taraina sy tomanin’ireo fanahy izay hitako tany amin’ireo Nosy maro izay efa notsidihako, fotoana vitsy taorian’ny nahatongavako tany an-trano. Nivavaka sy nangataka tamin’Andriamanitra aho mba hiasako sy hiverenako hitoriteny any amin’izy ireo indray. Tanora telo avy ao St Louis no niaraka tamiko tamin’ity...

Fahagagana sy Misiona – 004

FIZARANA voalohany IREO NOSY … tohiny Nahazo trano fiangonana Nisy vehivavy metôdista iray nifanena tamin’ireo tanora zazalahy niaraka taminay teny an-dalana telo andro taorian’ny nahatongavanay tao St Thomas. Nanasa anay izy hanao asa fifohazam-panahy ao amin’ny toerana iray ampianarany Sekoly alahady izay misy seza dimy sy roanjato, “piano” iray, ôrga iray, ary “ventilateur” iray, sy jiro maro be eny amin’ny...

Fahagagana sy misiona – 018

FIZARANA fahatelo… tohiny Sombiny amin’ireo fanasitranana tamin’ny alalan’ny fametrahan-tanana Loholona avy ao amin’ny Fiangonana presbyteriana Minieh Egypta “Te hilaza ny zavatra nataon’ny Tompo tamiko sy ny fahasoavana noraisiko aho nandritra ny fifohazam-panahy tamin’ny tapaky ny volana Marsa 1952. Ny anabavy Jane Collins no nanao izany fitoriana Filazantsara izany. Nampahorian’ny aretina izay tsy fantatry ny mpitsabo mihitsy ny vadiko, ary tsy...