Administrator

0

Raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo

Ny amin’ny fitsanganan’ny maty Ary ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo, izay amonjena anareo koa, raha tananareo tsara araka izay teny notoriko taminareo, raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotro anareo ho isan’ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina, dia nalevina, ary natsangana...

Fandraisana MPIANATRA vaovao eto amin’ny Musics and Voice Orchestra, taona 2024

Musics and Voice Orchestra eto amin’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy. Ilazana ny Ray aman-dReny rehetra fa misokatra indray ny fandraisana mpianatra mozika vaovao amin’ireto taranja ireto : Violon, Violoncelle, Contrebasse, Trompette, Trombone, Cor, Tuba, Saxophone, Clarinette, Flûte traversière, Hautbois, Valiha, Mandoline, Banjo, Percussion. Fepetra takiana : – Ankizy lahy sy vavy 7-14 taona, – Manao Sekoly Alahady tsara amin’ny Fiangonana Jesosy...

Arahabaina nahatratra ny taona 2024

Ny Ekipa rehetra eto amin’ny Lalamasaka Hatry Ny Ela dia miarahaba antsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2024.Ny Fahasoavan’Andriamanitra anie ho amintsika indray mandavan’ny taona. Hahefa ny adidy sy andraikitra sahanina, ary ho voatahiry ao amin’ny Famonjena hatrany. Amen ! Amin’ny fonay rehetra. #lalamasaka #happynewyear2024 >>Klikeo ny video eo ambany >>Aza adino fa mbola misy foana ny Dvd tantaran’ny Fiangonana...

Noely 2024 Jesosy Mamonjy Ankorondrano – Mvo

Mirary fetin’ny NOELY sambatra daholo, dia mba samy hahavita ny anjarany. Fa ny anay aloha efa vita soa noho ny fanampian’ny Tompo.#smile#noel2023#jesosymamonjy#Ankorondrano#symphony Manome fotoana indray amin’ny réveillon 2023 eto amin’ny Jesosy Mamonjy Ankorondrano.@followersMusics and Voice Orchestra Jesosy Mamonjy

Famaranana ny fankalazana Jesosy Mamonjy 60 taona – Mvo -Palais des Sports

Misaotra ny Tompo fa vita soamantsara ny Fankalazana ny faha 60 taonan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy. Hiasa tsy mitsahatra ho an’ny Fiangonana isika, hanabe sy hitaiza hatrany ny ankizy sy tanora zanaky ny Fiangonana, ho olom-banona, modely amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, ho vavolombelon’ny Kristy eo anivon’ny mpiara-belona. Mbola hitohy haneho hatrany izahay Mpanabe eto amin’ny Musics and Voice Orchestra Jesosy Mamonjy...

Boky sy DVD Film documentaire. Tantaran’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy. Fankalazana faha 60 taona

Noho ny fanampian’ny Tompo dia nahavita nandrafitra ny Tantaran’ny Fiangonana isika ho tsangambaton’ny faha 60 taona. DVD Film sy Boky miaraka izy ireto, izay azonao jifaina amin’ny vidiny mirary, mba hananan’ny isan-tokantrano azy. Sarobidy dia sarobidy tokoa ny fananana azy ireo, satria mamelona ao anaty indray ny tantara navelan’ireo Mpanorina ny Fiangonana, ary manetsika ny fo hahatsiaro ny antson’Andriamanitra azy...