Vaovao

0

Fankalazana ny Paska

Ao anatin’ny herinandro fankalazana ny Paska isika izao. Fotoana lehibe izay ahatsiarovana ireo asa lehibe nataon’ny Tompontsika, dia tsy inona fa ny ASAM-PAMONJENA nataony teo amin’ny hazofijaliana, ary ny fiaretany ireo kapoka sy fampijaliana nitondrany ny aretintsika rehetra handraisantsika FANASITRANANA avy amin’ny dian-kapoka nentiny.Koa sitrakay ny hanolotra ho antsika ireto lahatsoratra ireto indrindra raha mbola mpanota mila famonjena ianao, na...

Sabotsy 2 nov 2019 Musics and Voice Orchestra & Dep. Famoronan-kira

Hall du Palais de la Ville d’Antananarivo Analakely(Efitrano malalaky ny Lapan’ny Tananan’Antananarivo) 9-12 ora maraina : Fampirantiana – FizaranaLive Cover (fifaninana mihira andraisan’ny rehetra anjara) >Makà hira 1 etsy ambany > Mihirà ianao na ianareo (olona 4 farafaha betsany, mitovy tsara amin’ny Cd Noely) > Fa ho halaina sary > Hahazo fanomezana izay mendrika indrindra 2 ora tolakandro : Hira...

Sabotsy 2 nov 2019 Musics and Voice Orchestra & Dep. Famoronan-kira

Hall du Palais de la Ville d’Antananarivo Analakely(Efitrano malalaky ny Lapan’ny Tananan’Antananarivo) 9-12 ora maraina : Fampirantiana – Fizarana – Live Cover (fifaninana mihira andraisan’ny rehetra anjara) 2 ora tolakandro : Hira Fiderana Sinfonika, Raiso dieny izao amin’ireo mpamoron-kira ny Karatra Fanasana, na manantona ny Musics and Voice Orchestra Fiangonana Jesosy Mamonjy 67ha : 034 46 165 00 0