Vaovao

Sabotsy 2 nov 2019 Musics and Voice Orchestra & Dep. Famoronan-kira

Hall du Palais de la Ville d’Antananarivo Analakely(Efitrano malalaky ny Lapan’ny Tananan’Antananarivo) 9-12 ora maraina : Fampirantiana – FizaranaLive Cover (fifaninana mihira andraisan’ny rehetra anjara) >Makà hira 1 etsy ambany > Mihirà ianao na ianareo (olona 4 farafaha betsany, mitovy tsara amin’ny Cd Noely) > Fa ho halaina sary > Hahazo fanomezana izay mendrika indrindra 2 ora tolakandro : Hira...

Sabotsy 2 nov 2019 Musics and Voice Orchestra & Dep. Famoronan-kira

Hall du Palais de la Ville d’Antananarivo Analakely(Efitrano malalaky ny Lapan’ny Tananan’Antananarivo) 9-12 ora maraina : Fampirantiana – Fizarana – Live Cover (fifaninana mihira andraisan’ny rehetra anjara) 2 ora tolakandro : Hira Fiderana Sinfonika, Raiso dieny izao amin’ireo mpamoron-kira ny Karatra Fanasana, na manantona ny Musics and Voice Orchestra Fiangonana Jesosy Mamonjy 67ha : 034 46 165 00 0

Herinandro Masin’ny Paska

Ao anatin’ny herinandro fankalazana ny Paska isika. Ity herinandron’ny Paska ity no vanim-potoana manan-danja indrindra eo amin’ny fivavahana kristiana. Asa lehibe roa mantsy no nataon’ny Tompo ho antsika izay mampiorina ny finoantsika ka mahatonga antsika mitoetra sy mijoro amin’izao fanarahana an’Andriamanitra izao : dia ny Famonjena sy ny Fanasitranana. Izy no fotoana hahatsiarovana ny tantaran’ny Famonjena nataon’i Kristy izay ananantsika ankehihitriny....

Firariantsoa ho an’ny Taona 2019

Miarahaba antsika rehetra, Sakaizan’ny Lalamasaka, tratr’izao taona 2019 izao. Ny famindrampon’Andriamanitra sy ny fitahiany anie hanaraka antsika rehetra mandavan’ny taona sy amin’ny taona manaraka rehetra. ho taom-pandresena ho an’izay miady sy enjehina, hovonjena ny ankohonana tsy voavonjy, hivaly ny vavaka mbola tsy azo, ho sitrana ny marary, hotahiana ny asa sy ny fianarana, « Ary Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro an’i Satana faingana...