Fankalazana ny Paska

Ao anatin’ny herinandro fankalazana ny Paska isika izao. Fotoana lehibe izay ahatsiarovana ireo asa lehibe nataon’ny Tompontsika, dia tsy inona fa ny ASAM-PAMONJENA nataony teo amin’ny hazofijaliana, ary ny fiaretany ireo kapoka sy fampijaliana nitondrany ny aretintsika rehetra handraisantsika FANASITRANANA avy amin’ny dian-kapoka nentiny.
Koa sitrakay ny hanolotra ho antsika ireto lahatsoratra ireto indrindra raha mbola mpanota mila famonjena ianao, na marary mila fanasitranana.

Paska iray tsy hay hadinoina
Ny Fomba hamonjena anao
Mety ho sitrana ianao

Hira : Asandratray amin’ny Avo

+1

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *