Tantaran’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy

ISIKA NO MITANTARA. Ity pejy ity dia natokana hitantarantsika izay tranga, seho, zava-nisy rehetra mikasika ny fiangonana Jesosy Mamonjy FANTATRAO, niainanao, notatarain’ireo Ray aman-dreny, na olona tsotra teny ivelany aza, ny lovan-tsofina rehetra nefa hitanao fa avy tamina loharano AZO ANTOKA, indrindra ireo tantara TRANAINY tany am-piandohana (1961-….). Iriana manokana ny feo avy amin’ireo Ray aman-dreny mbola velona ankehitriny. Aza adino ny milaza ny vanim-potoan’ilay tantara sy ny toerana nisehoany. Mazotoa manoratra ary

3 réponses

  1. Zo dit :

    Nisy Mpitondra taxi niresaka tamiko fa efa mpivavaka tao amin’ny JM hono izy sy ny ray amandreniny tamin’ny JM vao niforona. Mipetraka eny Soavimasoandro rizareo ka teo amin’ny dongona iorenan’ny FJKM Soavimasoandro io hono no nakana ny tany nanotofana ny tanimbary teo Ankorondrano io tamin’ny mbola tsisy ninoninona teo

  2. Antsa dit :

    Tantarain’i Mamanay fa rehefa nirava hono ny fiangonana ny alahady atoandro dia miara-rodobe ny mpino miaraka amin’i fr sy sr Daoud mandeha an-tongotra miakatra an’Ambondrona iny andeha hamangy fahoriana mpino, avy eo mbola hiverina hivavaka mamonjy amin’ny 3ora. Tamin’ny 1964 hono izany

  3. Andry dit :

    1963 tany. Nirotsaka nahery vaika be ny Fanahy Masina tao Ankorondrano fa nisy famangian’Andriamanitra. Niteny tamin’ny fiteny tsy fantatra ny ankizy sy tanora marobe, ka tsy nety niova intsony ny fiteniny, ny sasany nandritry ny 3 andro, ny sasany nandritry ny herinandro. rehefa tonga tany am-pianarana ny sasany dia tsy niteny gasy intsony fa niteny tamin’ny teny tsy fantatra. Dia gaga ny mpampianatra sy ny sekoly, nalefa nody fotsiny ireo fa tsisy azo natao, ireo ankizy koa tsy nahavita nanova ny fiteniny mihitsy raha tsy andro vitsy tato aoriana. Enga anie ka hiverina izany, amen

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *