Aoka hanetry tena Sis Daoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano

Tandremo ny teny foana atao amin’ny hafa. Fehezo ny lelanao. Aoka halemy fanahy ary samy hanao ny namany ho ambony noho ny tenany, hilaza ny zavatra mampandroso.

Dieny mbola kely ny ankizy dia ampianaro fa Andriamanitra dia tia ny olona rehetra.

1+

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *