Finoana – 13

. tohiny

FIFANOHERAN’NY FINOANA SY NY FISALASALANA.

1. Manasitrana ny marary ny finoanaTsy mampahatanjaka velively ny malemy ny fisalasalana.
2. Mitondra fifaliana ny finoanaMitondra alahelo ny fisalasalana.
3. Mahatonga an’Andriamanitra ho akaiky sy saro-bidy ny finoana.Mahatonga antsika hihevitra an’Andriamanitra ho lavitra sy tsy miraika ny fisalasalana.
4. Tsy misy zavatra tsy vitan’ny finoana.Tsy misy zavatra vitan’ny fisalasalana.
5. Namonjy an’i Noa sy ny fianakaviany ny finoana.Nandevona ny olona sisa rehetra ny fisalasalana.
6. Ahazoana fitahiana avy ami’ny Andriamanitra ny finoana.Mampanota ny fisalasalana. Mahatonga ny fahatezeran’Andriamnaitra ny fisalasalana.
7. Amin’ny alalan’ny finoana no andraisantsika ny zava-tsoa rehetra.Noho ny fisalsalana no anariantsika ny zavatra rehetra.

 hitohy …