Ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy 1961 part 3 of 4

Ramatoa Jane Collins Daoud mitory teny eny amin’ny tany malalaka famonoan’omby, Fenoarivo Madagascar. Ireo Fiangonana maritiora. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy hanohizana ireo asa lehibe nampanaovin’Andriamanitra azy teto amin’ny firenenay.
Manasa anao izahay hijery ny horonantsary 4 mitohy.

0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *