Torohevitra maromaro ara pahasalamana, Bro Daoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano

Fampianarana momba ny fitandremam-pahasalama, ny fifadian-kanina sy ny sakafo. Mahasoa ho an’ireo manana aretina lehibe toy ny Tension, ny Cancer