Mivelona amin’ny Fankatoavana an’Andriamanitra, Bro Daoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano

Eo am-pihainoana ny torinteny dia aza adino ny manindry ny bouton Like.