décembre 2019

Rev. Mounir Aziz Daoud

Misionera sady Mpanonta Baiboly. Teraka tao Iraq ary lehibe tany Egypta. Nanangana ny ozinina lehibe mpanota Baiboly izy sy ny vadiny Jane Collins Daoud tao Dallas Texas, dia ny International Bible Association, toerana fanotana Baiboly lehibe izay mandika sy mizara Baiboly amin’ny fitenim-pirenena maro. Izy ireo no Mpanorina ny Fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara, izay hany fiangonana naoriny tamin’ireo firenena...

Rev. Jane Marie Collins Daoud

Mpitory Filazantsara nitety an’izao tontolo izao nandritry ny 50 taona nihoatra. Namonjy olona anapitrisa tamin’ireo asa fitoriana nataony, tany amin’ireo firenena Afrikana, Asiatika, Amerika atsimo, Moyen-Orient sns… Fahagagana maro no niseho nandritry ny fivoriana nataony. Nanangana ny ozinina lehibe mpanota Baiboly izy sy ny vadiny Mounir Aziz Daoud tao Dallas Texas, toerana fanotana Baiboly lehibe izay mandika sy mizara Baiboly...

Fahagagana sy Misiona – 006

FIZARANA voalohany IREO NOSY … tohiny Ireo vokatra Olona dimanjato no novonjen’Andriamanitra nandritra ireny fivoriam-pifohazam-panahy izay natao tany amin’ireny Nosy dimy ireny, fiangonana efatra no naorina tany amin’ny Nosy izay tsy mbola nisy fiangonana mihitsy tany am-piandohana. 500 dôlara isam-batan’olona teo ho eo no lany nanatanterahana izany rehetra izany. Fiangonana sivy no efa mijoro amin’izao fotoana izao, ary olona dimampolo...

Fahagagana sy Misiona – 005

FIZARANA voalohany IREO NOSY … tohiny Ny fiantombohan’ny asa fitoriana fanasitranana Ny zavatra tena nahafaly ny rehetra tao anatin’ny dia izay natao dia ny tamin’ny aina iray taorian’ny nanambaranay fa hisy vavaka sy fifadian-kanina ho an’izay rehetra mila vavaka fanasitranana. Tsy mbola nisy na dia olona iray aza nivavaka ho an’y marary to Monserrat hatramin’izay, ary tsy nana-kevitra ny amin’izay...

Fahagagana sy Misiona – 002

FIZARANA Voalohany IREO NOSY Herim-po sy ireo asa lehibe Nentina tany Amerika ny vondrona tovolahy pôrtôrikana maro tamin’ny taona 1945 mba hanao fiofanana ao amin’ny tafika. Zara raha mahay miteny anglisy kely ny ankamaroan’izy ireo. Nalahelo ny fianakaviany sy ny nosiny izy ireo, satria nitoetra tany amin’ny toerana hafahafa sy teo anivon’ny olona maro izay tsy hainy akory ny fiteniny....