Rakitsary

0

Ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy part 2 of 4

Fitoriana Filazantsara eny amin’ny tany malalaka famonoan’omby, Fenoarivo Madagasikara. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy hanohizana ireo asa lehibe nampanaovin’Andriamanitra azy teto amin’ny firenenay. Manasa anao...

0

Ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy 1961 part 3 of 4

Ramatoa Jane Collins Daoud mitory teny eny amin’ny tany malalaka famonoan’omby, Fenoarivo Madagascar. Ireo Fiangonana maritiora. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy hanohizana ireo asa lehibe...

0

Ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy 1961 part 4 of 4

Fijoroana Vavolombelona fahagagana maro : « Ny moana miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka, ary ny jamba mahiratra. » Fenoarivo Madagasikara. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy...