Lalamasaka Hatry ny Ela

Mariky ny Bibidia, Jesosy Mamonjy Ankorondrano Bro Daoud

Mark of the Beast, Bro Daoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano « Ao anatin’ny vanim-potoan’ny andro farany isika izao. Hisy fiovana tampoka ao anatin’ny fotoana fohy eto amin’izao tontolo izao. Raha hiteny aho hoe tokony hivavaka ianao, dia anio izay fotoana izay fa tsy tokony hangatak’andro ». Fr Daoud +1

Ny Fanasan-tongotra, Jesosy Mamonjy Ankorondrano, BroDaoud Dec27 1963

Torinteny Alahady Paska 2020, amin’ny 3ora hariva NY FANASAN-TONGOTRA Jesosy Mamonjy Ankorondrano, Bro Daoud Dec 27 1963 Maro amintsika no miantso ny fiverenan’ny Fiangonana ho amin’izay niaingana (miverena any Betela, ny fahamasinana, ny firaisan-kina), ny rivo-panahy niainana teo aloha, ny toe-panahy araka an’Andriamanitra sy ny fifankatiavan’ny samy zanak’Andriamanitra. Ity torinteny ity dia isan’ireo tenin’Andriamanitra faheno sy namolavola ireo raiamandreny tany...

0

Fankalazana ny Paska

Ao anatin’ny herinandro fankalazana ny Paska isika izao. Fotoana lehibe izay ahatsiarovana ireo asa lehibe nataon’ny Tompontsika, dia tsy inona fa ny ASAM-PAMONJENA nataony teo amin’ny hazofijaliana, ary ny fiaretany ireo kapoka sy fampijaliana nitondrany ny aretintsika rehetra handraisantsika FANASITRANANA avy amin’ny dian-kapoka nentiny.Koa sitrakay ny hanolotra ho antsika ireto lahatsoratra ireto indrindra raha mbola mpanota mila famonjena ianao, na...

0

Ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy 1961 part 1 of 4

Ireo Fiangonana maritiora. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy hanohizana ireo asa lehibe nampanaovin’Andriamanitra azy teto amin’ny firenenay. Manasa anao izahay hijery ny horonantsary 4 mitohy....

0

Ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy part 2 of 4

Fitoriana Filazantsara eny amin’ny tany malalaka famonoan’omby, Fenoarivo Madagasikara. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy hanohizana ireo asa lehibe nampanaovin’Andriamanitra azy teto amin’ny firenenay. Manasa anao...

0

Ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy 1961 part 3 of 4

Ramatoa Jane Collins Daoud mitory teny eny amin’ny tany malalaka famonoan’omby, Fenoarivo Madagascar. Ireo Fiangonana maritiora. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy hanohizana ireo asa lehibe...

0

Ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy 1961 part 4 of 4

Fijoroana Vavolombelona fahagagana maro : « Ny moana miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka, ary ny jamba mahiratra. » Fenoarivo Madagasikara. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy...